English Flag
07خرداد 1398

ناصر شیخ رودی، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران و در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با بیش از 8 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.
13بهمن 1397

محسن جهانگیری، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه کار واحد قزوین فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و دارای بیش از 9 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه‌ی حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است. او همچنین رتبه برتر در […]
25مهر 1397

اکرم شاهدپور، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با بیش از 7 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.
19اسفند 1396

دانیال محجوب، مدیر IFRS است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و دارای بیش از 8 سال تجربه حرفه ای در زمینه حسابرسی و IFRS در موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است. او همچنین رتبه اول […]
30بهمن 1396

محمد رضا صانعی، شریک و مدیر حسابرسی داخلی. او مدرک کارشناسی  خود را از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد را از دانشکده علوم و تحقیقیات اخذ نموده است. حسابرسی را از سال 1371 آغاز کرده و از سال 1386 حسابدار رسمی می باشند. ایشان عضو انجمن حسابرسان داخلی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران […]
30بهمن 1396

کبری پورقنبری، مدیر حسابرسی است. او در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه الزهرا فارغ التحصیل شده و در حال حاضر دانشجوی رشته حقوق است. وی عضو جامعه حسابداران رسمی است و 8 سال تجربه حرفه ای در حسابرسی را در کارنامه خود دارد.
01دی 1396

  حسین مهربانی، شریک و مدیر حسابرسی مالیاتی، او در رشته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است و در حال حاضر دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. وی حسابدار رسمی و دارای 15 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی و همچنین دارای سابقه تدریس دروس مالیاتی و مالی […]
13آبان 1396

عماد دانشور داوراني، مدیر حسابرسی است. او در مقطع كارشناسي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان فارغ التحصيل شده است. وی كارشناس ارشد حسابداري و مدرس دانشگاه در استان كرمان است. وي حسابدار رسمي و ٧ سال سابقه حرفه اي در حسابرسي را دارد.
25اردیبهشت 1396

حسین آریان، مدیر حسابرسی است. او در مقطع کارشناسی در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و حدود 8 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی را دارد.
25اردیبهشت 1396

حسن عرب جعفری، مدیر حسابرسی است. او در مقطع کارشناسی در رشته حسابداری از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و حدود 10 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی را دارد.