English Flag
 

محمدرضا گلچین‌پور، شریک ارشد و رئیس هیئت مدیره، وی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته حسابداری است.

حسابرسی را از سال 1352 آغاز کرده و یکی از اولین حسابداران رسمی ایران و از بنیان‌گذاران موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران‌مشهود و همچنین یکی از اعضای اولین هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است. وی در حال حاضر حسابدار مستقل و عضو انجمن حسابداران خبره ایران، حسابرس داخلی خبره، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران است. وی بیش از 40 سال است که در حرفه‌ی حسابرسی و حسابداری فعالیت دارد.