English Flag
 

سید عباس اسمعیل‌زاده‌ پاکدامن، شریک ارشد و نایب رئیس هیات مدیره، وی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته حسابداری است.

وی حسابرسی را از سال 1351 شروع کرده و یکی از اولین حسابداران رسمی ایران و از بنیان‌گذاران موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بوده است. در حال حاضر حسابدار مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو پیوسته انجمن حسابداران ایران و همچنین عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران است.