English Flag
 

علیرضا عطوفی، شریک ارشد و عضو هیئت مدیره، وی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته حسابداری است.

حسابرسی را از سال 1352 آغاز کرده و یکی از اولین حسابداران رسمی ایران و از بنیان‌گذاران موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران‌ مشهود بوده است. او کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی است. وی در حال حاضر حسابدار مستقل و عضو انجمن حسابداران خبره ایران، حسابرس داخلی خبره، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران است.