English Flag
 

محمود بابائی‌رهنی، شریک، وی دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است.

وی حسابداری و حسابرسی را از سال 1379 شروع کرده است و از بنیان‌گذاران مؤسسه حسابرسي پایش‌گستر‌ حساب بوده است. ایشان حسابدار رسمی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و همچنین عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز است.