English Flag
سیاوش مهدی پور، شریک، او در رشته حسابداری دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده است و دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. وی حسابدار رسمی و دارای 13 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی و همچنین تدریس در دانشگاه های کشور از سال 1385 تاکنون است.